Billettprisar Motorikpark™ Lærdal

 Motorikpark™ (inkl. tråbilar)  Dagsbillett

 Per person (vaksen/barn over 2 år)

 kr. 80,-
 Familiebillett (2 vaksne + inntil 3 barn)  kr. 240,-

 

Åpningstider: Frå og med laurdag 23. mars kl. 9-20 kvar dag.

 

Motorikpark™ Lærdal kan du ha ditt neste bursdagsselskap, Kick-off for bedrifta di eller ein ny artig aktivitet for venegjengen! 

For meir info om Lærdal og regionen, besøk vår hovudside her.

 

Sikkerheitsreglar

Adgang

Du må løyse billett for å kunne bruke Motorikpark ™ - det er fobode å ta seg inn i parken utan gyldig stempel/armbånd. Me ber derfor alle henvende seg i resepsjonen ved ankomst, og kjøpe adgang der. 

 

Viktig

 • Ikkje bruk apparata når det er glatt. Til dømes ved regn/snø/is. Treveket kan være særs glatt, og kan føre til skade. 
 • Beveg deg sikkert, ikkje i for høg fart. Sikkerheit er viktigare enn fart! 
 • Vær merksam på å alltid plasser beina riktig i forhald til modulane. 
 • Dersom du ikkje er i fysisk form til å meistre ein modul, be nokre andre om hjelp. 
 • Bruken av modulane er ditt ansvar og din risiko til ein kvar tid. 
 • Me står ikkje ansvarleg for personlege tap eller skade. 
 • Føresette må ta ansvar for sine eigne born i parken. 
 • Born under 3 år har kun lov å benytte parken under oppsyn av foreldre eller andre vaksne.  

 

Leikeplassen

 • Leikeplassen passar for born opp til 15 år. 
 • Den store leikeplassen passar for born frå og med 3 år. 
 • Respekter alle borna som leikar. 
 • Hjelm er ikkje påbudt.
 • Leikeplassen tilfredsstiller paragraf EN 1176 for leikeplassar.
 • Det er ein del av EN 1176 born må lære å leike på eigen risiko.
BOOK NÅ