Balansere

Balansetrening er viktig for alle

Leik og tren balanse hjå oss!

God balanse gjer kvardagen enklare, førebyggjer fall, samt skadar som ein kan pådra seg i  t.d. idrett. Balanse inngår i nesten alle type bevegelsar vi gjer i oppreist stilling, og i mange aktivitetar elles i kvardagen.

 

Apparater kan brukast av alle uansett alder og treningstilstand. Du kan starte med enkle apparater og øvelsar og auke vanskelegheitsgrad etter kvart. Til dømes ved å lukke augene og balansere heilt på kanten av ein planke vert øvelsane meir utfordrande.

 

© Motorikpark™ Lærdal